åpf

Om oss

ÅPF – Åtvidabergs Pistolskytteförening bildades 1964 av ett antal entusiastiska skyttar under ett möte i Sandelius källare. Skytteverksamheten hade dock pågått sedan ett tiotal år. Man var då hänvisad till olika grusgropar runt om i kommunen. När så medlemsantalet ökade inleddes ett samarbete med jaktskytteklubben och en permanent pistolskyttebana anlades i början på sjuttiotalet vid Örstorp, där idag alla olika skytteverksamheter är samlade. Verksamheten har under åren gått upp och ner och medlemsantalet har som mest varit ca. 100 personer. Idag är vi 40 medlemmar vilka runt 15 personer räknas som aktiva. Vi var under ett par år utan vår inomhushall i sporthallen då den inte uppfyllde de bestämmelser som polisen och skytteorganisationerna har. Efter ombyggnation och besiktning är den sedan hösten 2008 godkänd igen och vi fick återigen möjligheten att skjuta inomhus under den mörka och kalla vintern.

Moderorganisation
Åtvidabergs pistolssytteföreing är med i en av pistolskytte organisationera i Sverige, nämligen Svenska Pistolskytteförbundet som grundades 1936. För att föreningen ska få bedriva sin verksamhet är det ett krav att den är med i en moderorganisation.

Tävlingsaktiviteter
Under åren har det diskuterats om vi skulle börja med en egen nationell tävling. Det innebär att tävlingen är öppen för alla pistolskyttar från hela Sverige men i realiteten är det skyttar från en radie av ca. 20 mil som deltar. 2005 kom vi fram till att vi skulle satsa på att genomföra en mörkerfältskjutning av nationell typ under året. Efter lite letande kom vi fram till att V46 var en av de få helger på året som det inte hade någon tävling i vårt närområde. Den 19:e november det året kl. 17.00 körde vi igång vår nationella tävling. Det var första gången på ca. 20 år som föreningen genomförde en nationell tävling. Antalet startande var runt 80 st. och var helt godkänt för en ny tävling. Vi satte upp en Bersbokanon som vandingspris till bästa skytt och den skytt som vinner tävlingen fem gånger går hem med kanonen för gott. Vi hoppas att det tar ett antal år innan någon fått ihop fem vinster då ju tyvärr gjuteriet inte finns längre.

Hur går en mörkerfältskjutning till?
En mörkerfältskjutning går till på samma sätt som en fältskjutning i dagsljus, mer info följer längre fram. Skillnaden är att stationerna oftast har större tavlor och att de belyses på olika sätt. En del stationer används maschaller, ficklampa, halogenlampa, blinkande lampor o.s.v.
Endast fantasin och säkerheten sätter gränser för en sådan tävling.
Vi har nu klarat av det femte året så nu får man väl säga att tävlingen blivit en tradition.

Varför blir man pistolskytt?
Pistolskytte är en av de få sporter som kan utövas av både män och kvinnor på likartade villkor och som kan bedrivas aktivt långt över pensionsåldern. Skytte i alla dess former förekommer i ca 150 länder och har ca. 50 miljoner utövare. Det gör att skyttet placerar sig runt 5:e plats vad gäller antal utövare i världen. I Sverige har ca 170 000 människor skyttet som fritidssysselsättning. Pistolskyttet passar både tjejer och killar, ung som gammal. Hur bra och framgångsrik man vill bli är upp till en själv. Att skjuta pistol är roligt men också en utmaning. Att koncentrera sig, vara noggrann och ha tålamod är viktiga egenskaper för att nå framgång. Som i många andra idrotter handlar det om en kombination av teknik, fysik, mental styrka och taktik. Resultatet kommer omedelbart, man ser träffarna på tavlan. Det är ingen slump när man lyckas bra.

Idag finns det en skytteform för alla inom pistolskyttet. Skytterörelsen har ca. 15 grenar att välja mellan. Allt från den olympiska frispistolen till det nationella fältskyttet.

Börja med skytte?
Alla som vill prova på pistolskytte är välkomna. Då vi sysslar med krutpistolsskytte finns det bara två begränsingar. Man får börja skjuta krutpistol det år man fyller 14 och man ska ha ett rent straffregister.
För att få tävla måste man genomgå en utbildning för grönt kort och ett enklare prov.